Papp Róbert

Tudományos film, 2006/2007-2

1. előadás
Hangok & Természetfilmek
2007. február 10. 11:00~15:00


A film hangja

Némafilm
 • csak látvány működött
 • széles gesztusokkal játszották el a dialógusokat
 • tipikusan hangra épülő szori (gag)
 • fontos szövegelemeket feliratokon mutatták
 • vetítéskor zongorakíséret, esetleg vásári kikiáltó moderálta a bemutatót
Hangosítás technikai megoldása
 • 20-as évektől hangfelvételek készültek
 • filmhang + kép -> probléma: SZINKRONITÁS (kockánkénti megfelelés)
 • kamera + magnó közös vezérlése (pilotjel)
 • később kvarckristály (mert pontos frekvencián rezeg) vezérli mindkét felvevőt
  Pilotkábel nélkül vezérli mindkét felvevőt
 • csapó
  a szinkronitás pontja
  jelenet jellemzőit írták rá -> laborban válogatáskor segített
A film hangja
A hangok mintegy összetett ingercsomag részei kiegészítik a film látványvilágát. Dramaturgiai szerepük nagy, érzékletessé teszik az ábrázolt világot, részük lehet a figyelem irányításában. Időbeliségük a látványon kívüli hangok mint hiánydramaturgiai jelenségek hatásosan segítik a néző figyelmének irányítását.
Hangosfilm
 • egyirányú kommunikáció (néző felé)
 • kép és hang szinkrontja
 • kép közvetítő szerepe:
  • alak
  • arc
  • tekintet
  • mimika
  • testartás
  • mozgás
  • környezet
  • ...
 • hang közvetítő szerepe:
  • verbális információ
   • narrátor
    magyaráz, informál; legtisztább kifejezés
   • dialógus
    szövegmondás
   • monológ
    érzelmi állapot, vélemény
   • belső monológ
    valakinek a szemszögéből, általában erős érzelmi indulati tartalommal mondott szöveg
  • nemverbális információ
   • színez, kiegészít
   • zörej
    képben látható/nem látható személyhez, tárgyhoz köthető hangeffektus
   • zaj
   • zene
    érzelem kifejezésére, csend oldására
    1. látható képsor kiegészítőjeként utólagosan illesztett
    2. képben látható esemény, természetes hangfelvétel
   • atmoszféra
    környezetérzés; képi világot jellemző alapzaj, egyéni dominancia nélküli összessége.
   • zörejstúdió, zörejbrigád;
    lásd.: Coppola - Magánbeszélgetés (fsz.: Gene Hackman)
A hang nem tudatosul önmagában, kép + hang -> egyetlen benyomás
 • vizualitás
 • keverés
  a film befejező műveleteinek egyike, a felvett kép és hanganyag digitalizálása számítógépen. Fontos, hogy az érthetőnek szánt szöveg kiemelkedjen a tömegzajból -> dialógus erősítése (min. + 6dB)
 • hang kövesse a mozgást
 • a kép jelentős mértékben fedi a hangot; szöveg kiemelkedése, ne változzon túl gyorsan a kép, ne keverjünk a szöveg alá dinamikus zenét
A hang dinamikája
(lásd. képnél kontraszt)
hangos és halk hangok aránya egy művön belül.
A legerősebb (még torzítás nélkül rögzíthető) és a felvevő készülékben keletkező alapzaj aránya

Elfedési jelenség

Filnézés -> ingercsomag
 • kép: képek több rétegben
 • dialóg: kimondott szöveg
 • zaj
 • zörej
 • atmoszféra
 • zene
Az egyes ingercsomagokon belül valamelyik összetevő domináns lesz, a másik a háttérbe kerülhet.
Több formája lehet attól függően, hogy látványban vagy az egyes hangsávok között alakul ki a helyzet.
Pl.:
 • napfénynél nem lehet a gyertya fényét lefényképezni
 • hangorkánból tücsök ciripelését nem lehet kihallani
 • beszéd, riport: egyszerre tömb ember beszél -> egyiket sem értjük
Elfedést okozhat az egyes elemek ritmusa, különböző mértékű változása is.
Pl.: videóklip: domináns a ritmus, a zene, a képek önmagukban rövidek, önállóan egyiket sem lehet megjegyezni
Az alkotó (főként a rendező) feladata, hogy a film munkálatai során eldöntse, hogy mely ingert, sávot kívánja előtérbe hozni, melyiket elnyomni.

Természetfilm

Egy élőlényt megközelíteni igen nehéz.
Ideális helyzet: Flaherty - Nanook, az eszkimó
Módszerek
 • lessátor
 • világítás, de nem túl sok
 • katonai módszerek: éjjellátó, infra (Mo-on nem egyszerű)
 • viszonylag drága
 • mostanában szélsőséges irányok
 • tudományos film
Érztékelés felsőfokon című sorozat (Gavin Campbell)
 • állatok kapcsolata a világgal
 • speciális felvételi eljárások: mikro-, makro-felvételek
  (kamera általában nem fix, kevés a normál optika, stb.)
 • slit-ek készítése (jelenetdarabok)
 • hogyan segítik a túlélést az érzékszervek
 • periszkóp-lencse
 • gyorsított, lassított felvételek
 • játékautó, modellrepülő kamera
Tudomány + kutatás keveredése, látvány.
Hatásos, ha nem szokványos, váratlan.
Mit akarunk ábrázolni? -> Hogyan?
Spielberg: Indiana Jones (-> kígyó)
Külsődleges hatások
Pl.: BBC szolgáltat, érdeklődést fenn kell tartani!
Mennyire értékes/hiteles a kapott információ
© All rights reserved by TWiStEr & PaulikR. Köszönöm -[PaulikR]-nek a segítséget!