Papp Róbert

SZámítógép ARchitektúra jegyzet 2005/I.

(Bartók Tamás / Szerda 16:00-17:00)
5. gyakorlat - 2005. 10. 12.

A fordítás lépései

>tasm hello.asm
>tlink hello
Aki lusta beírni, az töltse le ezt a fájlt.

Adatmozgató utasítások

MOV op1, op2;op1 <- op2
XCHG op1, op2;op1 <-> op2
PUSH op;SP=SP-2, SS:SP <- op
POP op;op <- SS:SP, SP=SP+2
PUSHF;SP=SP-2, SS:SP <- FLAGS
POPF;FLAGS <- SS:SP, SP=SP+2
LEA reg, mem;reg <- mem, a FLAGS nem módosul (Load Effective Address)

Helló Világ á la ASM

model small           ;Intel 8086-ra "butítás"
.stack              ;veremhasználat engedélyezése

adat 	SEGMENT         ;adat szemgens definiciója
szoveg db   "Helló Világ!"  ;változó létrehozása, (define byte)
adat	ENDS           ;adat szemgens vége

kod 	SEGMENT         ;kód szegmens definiciója
    assume cs: kod, DS: adat ;szegmensek beállítása
                 ;(ES: nothing, de ezt nem kötelező kiírni)
	
@start:
    MOV   AX,adat     ;adatszemgens-regiszter (DS),
                 ;az egyiknek általános regiszternek kell
                 ;lennie, ezért nem lehet "MOV DS, adat"
	MOV	DS,AX      ;beállítása 'adat'-ra
	MOV	BX,offset szoveg ;BX-be töltjük a szoveg offset címét
    XOR   SI,SI      ;kinullázzuk SI-t, ez lesz a számláló
    MOV   AH,14      ;INT 10h paraméterezése
@ciklus:
	MOV	AL,[bx+si]    ;karakter ASCII kódjának betöltese AL-be
	INT   10h       ;megszakítás, AL kiírása a kápernyőre
	LEA	SI,[SI+1]    ;SI léptetése 1-gyel (INC SI is jó)
	CMP	AL,'!'      ;végigértünk-e a stringen?
	JE	@vege      ;ha igen, akkor program vége
	JMP	@ciklus     ;egyébként folytatjuk a köv. karakterrel
@vege:
	MOV	AX,4c00h     ;INT 21h paraméterezése
	INT	21h       ;vezérlés visszaadása a DOS-nak
	
kod	ENDS           ;kód szegmens vége
	END @start        ;itt adjuk meg, hogy hova adódjon a
                 ;vezérlés a forrásfájl betöltése után

A fájl letölthető ANSI kódolásban itt, és OEM kódolásban itt.
© All rights reserved by TWiStEr & PaulikR. Köszönöm -[PaulikR]-nek a segítséget!